Ειδικές κατασκευές

Μπορούμε να κατασκευάσουμε διάφορους τύπους κουφωμάτων, όπως στρογγυλά, παράγωνα, φυσούνες, υαλοστάσια, σίτες διαφόρων τύπων, κάγκελα αλουμινίου. Κατασκευάζουμε επίσης διάφορες κατασκευές από αλουμίνιο ανάλογα με τις ανάγκες σας