ΤΖΟΛΑΣ Γ. - ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Γ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Ιωάννου Δαμασκηνού 7

Γηροκομειό , Πάτρα

τηλ.: (2610) 274853

fax.: (2610) 274206

email.: gelkaal@gmail.com